محیط قانونی

فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران، باید بر اساس ضوابط و قوانین خاصی انجام شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

legal nikigostar

هم‌چنین مشاوران سرمایه گذاری باید در اجرای خدمات مشاوره‌ای خود، دستورالعمل­ها و ضوابط وضع شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت نمایند؛ برخی از این دستورالعمل ها به قرار زیر است: