مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

Nikigostar Investment Advisor

مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (شرکت سهامی خاص)، که در تاريخ 11 خرداد 1390 با شماره 405706 و شناسه ملي 10320563209 نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسيده بود، از ابتدای شهریورماه 1390 با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تحت شماره 10893، فعالیت خود را به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان مذکور آغاز کرد.

Nikigostar Investment Advisor has been registered under number 405706 by Tehran’s Company Registration Office on 1 June 2011, and received its activity license from Iran's Securities and Exchange Organization on 23 August 2011.

انتخاب زیان

Choose Language

بورس, اوراق بهادار, افزایش سرمایه, شاخص بورس, آموزش, سرمایه , صندوق های سرمایه گذاری

Nikigostar, Investment Advisor, Capital Market, Financing, Investment, Securities & Exchange Organization, Tehran Stock Exchange, Fund, Mutual Fund, Iran Energy Exchange, Iran Mercantile Exchange, Iran Farabourse, International Financing.

All Right Reserved
تمامي حقوق مادي و معنوي اين وب سايت محفوظ مي باشد
Design & Developing By Amir Mirjalili

*